Recreatie en commercie


Een even uitgestrekt als divers natuurreservaat als de Boschplaat leent zich bij uitstek om te verkennen, te recreëren én om de natuur beter te leren kennen, begrijpen en waarderen. Daarnaast biedt het de eilanders, in beperkte mate, ruimte voor meer beroepsmatige en commerciële activiteiten.

JUTTEN EN STRANDRIJDEN. Van oudsher werden er op het strand met paard en wagen gejut en zomerse ritjes gemaakt. Door de jaren maakte het paard grotendeels plaats voor gemotoriseerd vervoer. Eind jaren zestig kon het aantal 4 wheel drives op het eiland nog de vingers van twee handen worden geteld. Na enkele excessen met crossende auto’s is het strandrijden steeds meer gereguleerd. Om in de wintermaanden met een auto het strand op te mogen, worden er jaarlijks zo’n 900 ontheffingen verleend. Vooral in de weekenden is het Amelandergat een populaire bestemming. De eilanders bezoeken de Boschplaat overwegend op deze manier.

MONITOREN. Vanaf 1995 is en groep eilanders betrokken bij de jaarlijkse monitoring van grote meeuwenkolonies. Door het verplaatsen van de kolonies werden de transecten steeds minder representatief. Hierdoor raakte deze activiteit uiteindelijk in onbruik en is ook de inzet van eilanders gestaakt.

NATUUR- EN LANDSCHAPSBELEVING. Verhoudingsgewijs bezoeken de eilanders de Boschplaat weinig. Met uitzondering van het Noordzeestrand, waar veel wordt gereden. De eilanders die er wel regelmatig komen, hechten veel waarde aan de beleving van de ruimte, de weidsheid, de rust en aan de natuur met haar kenmerkende flora en fauna. Dit werd ook duidelijk tijdens de voorjaar 2017 gehouden excursies en enquêtes onder de bezoekers.

WADVAARDERS EN DROOGVALLERS. Het aantal wadvaarders dat ten zuiden van de Boschplaat droogvalt is de laatste jaren sterk afgenomen. In 99 van de honderd gevallen gaat het daarbij om toeristen. Het aantal eilanders dat op deze wijze recreëert is gering. In tegenstelling tot vroeger, toen een kleine groep eilanders zich soms wel een week lang in een van de slenken liet droogvallen.

WANDELEN EN FIETSEN. Gewandeld wordt er vooral op het Noordzeestrand, vanaf de strandovergang bij Oosterend. Gewandeld en gefietst wordt er ook op het pad ten zuiden van de Stuifdijk. Hoe verder naar het oosten, hoe kleiner het aantal wandelaar en fietsers. Het Amelandergat trekt dan ook weinig recreanten. De Stuifdijk fungeert als een sterk sturend landschapselement. Er zijn maar weinig overgangen van zuid naar noord en vice versa. Het Amelandergat is overigens ook vanaf de zuidzijde van de Boschplaat bereikbaar, vanaf de Wierschuur. Deze route wordt weinig gebruikt. Struinen buiten gebaande paden komt weinig voor.

Er zijn geen recente cijfers bekend van het aantal bezoekers van de Boschplaat. De indruk bestaat dat het aantal fietsers en voetgangers de laatste decennia afneemt. Het gemotoriseerd strandverkeer neemt daarentegen aanzienlijk toe.

STRANDRECREATIE EN ZEEVISSEN. Het Noordzee badstrand bij Oosterend wordt in de zomermaanden druk bezocht. Dit geldt in mindere mate voor het ongeveer één kilometer naar het oosten gelegen strand bij paal 19. Beide stranden zijn onbewaakt. Nog verder naar het oosten wordt er niet tot nauwelijks gezond en gezwommen.

Hetzelfde verhaal gaat op voor het vissen vanaf het strand. Met name op zeebaars en platvis. Vanaf Oosterend wordt er richting het oosten steeds minder gevist.

COMMERCIEEL GEBRUIK. Twee bedrijven organiseren commerciële rondritten met een huifkar. De koetsiers zijn een vaste groep ‘echte eilanders’ met een grote, soms levenslange, binding met het gebied. Eén bedrijf verzorgt toeristische ritten met een strandbus.