Europees natuurreservaat
Dat De Boschplaat een bijzonder gebied is wordt ook erkend door de Raad van Europa die in 2010 opnieuw te titel van Europees natuurreservaat aan De Boschplaat heeft toegekend. Het gebied kenmerkt zich door de grote variatie in landschapstypen zoals duinen, kwelders en strand. Ook is hier het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden ontstaan, de Berkenvallei. Dat er naast veel bijzondere plantensoorten ook veel vogels voorkomen is dan ook niet verwonderlijk.