Leidende principes


Leidende principes en kernwaarden werken als een kompas. Ze zijn de ankers voor de toekomst van de Boschplaat. Ze geven richting aan keuzes en bijbehorende maatregelen. Ze leiden naar een duurzame toekomst voor natuur en mens. Ze zijn gebaseerd op de inbreng van de deelnemers aan de excursies, groepsgesprekken met eilandbewoners en de presentaties van experts, workshops en wetenschappelijk advies.

De zeven geformuleerde principes vormen het fundament van de visie en de basis voor de uitwerking van maatregelen naar tijd en plaats. Ze kennen geen vaste prioritering, ze hangen samen, versterken elkaar of werken op elkaar in. Indien principes bij het kiezen van maatregelen tegen elkaar afgewogen moeten worden, vindt dit plaats in een goed evenwicht.

  • De Boschplaat is onderdeel van het internationale Waddenzeegebied
  • De Boschplaat is een grootschalig, weids, open kustlandschap
  • De Boschplaat blijft een gradiëntrijke, complete en weerbare eilandstaart
  • Op de Boschplaat zijn natuurlijke processen leidend
  • De Boschplaat blijft toegankelijk, beleefbaar en veilig voor de mens
  • Op de Boschplaat is ruimte voor cultuurhistorie en toekomstig erfgoed
  • Boschplaatgebruikers en eilandbewoners ondersteunen noodzakelijk ingrijpen