Mens en natuur


Leidend principe 5. De Boschplaat blijft toegankelijk, beleefbaar en is veilig voor de mens

Het gebied blijft toegankelijk en beleefbaar voor bezoekers.
Onder normale omstandigheden is het mogelijk zowel via het wad als langs de noordzijde het Amelandergat te bereiken.
De huidige afspraken en het voorzieningenniveau worden minimaal gehandhaafd.
De veiligheid voor mensen is bij normale omstandigheden niet in het geding.

Leidend principe 6. Op de Boschplaat is ruimte voor cultuurhistorie en toekomstig erfgoed

De Boschplaat kent diverse karakteristieke cultuurhistorische elementen en gebruiken, waaronder:

  • meerdere stuifdijken
  • eendenkooien,
  • een zeekaap
  • het drenkelingenhuisje
  • de gemeenschappelijk beweiding van de Groede

Deze elementen en gebruiken zijn blijvend herkenbaar in een ‘leesbaar’ landschap.
Tegelijkertijd is er ruimte voor toekomstig erfgoed, als onderdeel van een vitaal en dynamisch landschap.


Drenkelingenhuisje op het strand

Eendenkooi

Stuifdijk

Leidend principe 7. Boschplaatgebruikers en eilandbewoners ondersteunen noodzakelijke ingrepen.

Voor de noodzakelijke ingrepen moet ruim draagvlak zijn bij de eilanders en bezoekers.
Participatie bij het beheer kan voor betrokkenheid, het delen van kennis en draagvlak zorgen (Gilde van de Boschplaat).
Leefregels kunnen richting geven aan een gedeelde, respectvolle houding.