Inzet eilanders


Uit deze visie komt duidelijk naar voren dat we zowel de betrokkenheid bij, als inzet van de eilanders op, de Boschplaat verder willen vergroten. Niet alleen omdat daar belangstelling voor is, maar ook om de problemen die zich voordoen samen te kunnen signaleren, monitoren, begrijpen, aanpakken en oplossen. Bovendien willen we graag kennis overdragen. Ook aan de jongste jeugd. Daarom organiseren we op de Boschplaat bijvoorbeeld (al) excursies en kamperen voor onze basisschoolleerlingen. En… er staat al snel meer op stapel. Daar gaan we op korte termijn mee aan de slag.

OPLEIDING. Wanneer je als wandelaar of fietser op de Boschplaat meer over het gebied te weten wilt komen, kom je al snel uit bij de vogelwachters op de twee vogelwachtersposten. Ook kun je per huifkar of strandbus de Boschplaat bezoeken. De voerlui vertellen dan een schat aan verhalen over dit unieke stukje Terschelling.

We willen de kennis van de vogelwachters en voerlui beter gaan benutten. Dat gaan we doen via een speciaal ontwikkelde ‘Boschplaatopleiding’. Hierin worden hun kennis, verhalen en ervaringen gedeeld én verrijkt met onze kennis over natuurlijke processen en het beheer van het gebied. Zo beschikken we in de nabije toekomst over een geweldige groep Boschplaat-ambassadeurs. Hiermee willen we ook meer eilanders interesseren voor een rol als vogelwachter.

MONITORING. Wanneer er in de toekomst nieuwe beheermaatregelen worden uitgevoerd, is het belangrijk de effecten te bewaken en onderzoeken. Hiervoor willen we samenwerken met wetenschappers, maar ook met Terschellingers. Zij kunnen bijvoorbeeld metingen uitvoeren en meetgegevens verzamelen. Plannen hiervoor werken we uit zodra duidelijk is welke maatregelen er worden genomen en welk onderzoek daarbij nodig is.

BASISSCHOLEN. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Staatsbosbeheer op Terschelling, in 2010, is een project voor eilander basisschoolkinderen gestart waarbij de kinderen twee dagen en één nacht de wildernis van de Boschplaat ervaren. Deze exercitie wordt elke vier jaar herhaald. Alle eilander kinderen komen in hun basisschooltijd dus op een bijzondere wijze in aanraking met de Boschplaat.

Per huifkar en te voet gaan zij het gebied in, met onderweg een educatief (theater)programma. Geslapen wordt er in een tijdelijk kamp midden in het gebied waarna iedereen vroeg uit de veren gaat om de zon boven de kwelder op te zien komen.