De Plek


Leidend principe 1. De Boschplaat is onderdeel van het internationale Waddenzeegebied

De Boschplaat is een integraal onderdeel van het internationale waddenzeegebied (UNESCO Werelderfgoed Waddenzee), heeft een belangrijke kraamkamerfunctie en is onderdeel van de Oost-Atlantische trekvogelroute.

Leidend principe 2. De Boschplaat is een grootschalig, weids, open kustlandschap

In de sterkte/zwakte analyses door de deelnemers aan de veldbezoeken kwam als één van de sterkste punten het ervaren van een ongerept weidse landschap naar voren, met ruimte en rust, een gevoel van vrijheid, nietigheid en duisternis; een plek met bijzondere flora en fauna.