Beleef de Boschplaat


De oostkant van Terschelling is nog één van de weinige plekken in Nederland waar je je één voelt met – en klein voelt in  – de overweldigende natuur. Dankzij de uitgestrektheid van het 4000 hectare grote gebied. Maar vooral ook door de verre horizonten, de geluiden en de veelzijdigheid van de natuur.

Je kunt er uren slenteren over het brede Noordzeestrand. Dwalen door de spontaan ontstane Berkenvallei in het zuidwesten. Wandelen door het oerlandschap van stuivende duinen tussen paal 18 en 20. Fietsen of wandelen langs de negen kilometer lange stuifdijk die eindigt met het Amelandergat aan je voeten. Aan de noordkant ligt de Cupido’s polder; een voormalig stuk strand dat door nieuwe duinvorming en werk van Rijkswaterstaat ingesloten raakte tussen de Noordzee en de Stuifdijk.

De Berkenvallei is het oudste, natuurlijke duinbos op Terschelling
De Berkenvallei, het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden

KWELDERS. De echte natuurforsers dwalen, buiten het broedseizoen, graag op de kwelder die zomers bedekt is met een paarse gloed van lamsoor. Hier vind je verspreid liggende duinen; doorsneden door slenken die bij hoogtij water en slib de kwelder op voeren. De Groede is het oudste, en sinds ruim 100 jaar ook begraasde, deel van de kwelder.

Op de kwelder groeien onder meer lamsoor, zeealsem, gewone zoutmelde, strandkweek, gewoon en stomp kweldergras, schorrenzoutgras, kwelder- en zilte zegge.

Slenk

Noordzeestrand

Amelandergat